W3.CSS

Kumpulan Inovasi KiKGO 2014
KVGenovate merupakan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi & Invosi Kolej Vokasional Gerik. Pusat Penyelidikan dibawah Unit Teknologi Maklumat diwujudkan bagi membuat pembangunan Infostruktuk dan Sistem bagi Keperluan Kolej Vokasional Gerik bagi memudahkan Pengurusan dan pentadbiran Kolej Vokasional Gerik. KVGenovate dicetuskan selepas kewujudankan Kumpulan KikGo Kolej Vokasional Gerik yang mula membangunkan sistem aplikasi Kolej Vokasional Gerik yang pertama berasakan aplikasi mobile di pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan di Pahang pada tahun 2014 dan kemudian telah ditukar nama kepada KVGenovate dan terus berkembang dengan sistem yang baru mengikut keperluan Kolej Vokasional Gerik.

Sistem Dibangunkan
Tahun
Kikgo Mobile Apps - Dibangunkan untuk pertandingan Inovasi 2014

2014
E-Asrama - http://www.kvgenovate.com/asrama

E-Asrama dibangunankan bagi memudahkan pengurusan pengeluaran surat tawaran kemasukan ke asrama .

2018
E-aduan - http://www.kvgenovate.com/eaduan

E-Aduan dibangunankan bagi memudahkan pengurusan segala aduan yang diterima oleh pihak Kolej Vokasional Gerik .

Sistem ini telah dipertingkatkan pada tahun 2021 mengikut keperluan semasa untuk versi 2.0

2018
2021
E-Capai - http://www.kvgenovate.com/ecapai

E-Capai dibangunankan bagi merekod pencapaian pelajar.

2019
E-Duty - http://www.kvgenovate.com/eduty

E-Duty dibangunankan bagi memudahkan pensyarah untuk mendapat surat kembali bertugas .

2020
Ekantoi - http://www.kvgenovate.com/ekantoi

E-Kantoi dibangunankan bagi merekod ketidakhadiran pelajar dan memudahkan pengeluaran surat Amaran .

2019
E-Keputusan - http://www.kvgenovate.com/ekeputusan

E-Keputusan dibangunankan bagi memudahkan pelajar dan ibubapa mendapat keputusan pepeperiksaan pelajar .

2017
E-Laporan - SULIT

E-Laporan dibangunankan bagi memudahkan pengumpulan laporan aktiviti Kolej.

2020
E-minit - SULIT

E-Minit dibangunankan bagi mengurang kos pencetakan dan memboleh pensyarah dan kakitangan dapat mengakses minit dengan mudah.

2020
E-Permohonan - http://www.kvgenovate.com/epermohonan

E-Pemohonan dibangunankan bagi memudahkan pemohonan pelajar DVM untuk kemasukan ke Kolej Vokasional Gerik.

2018
E-Selidik - http://www.kvgenovate.com/eselidik

E-Selidik dibangunankan bagi memudahkan penyelidikan dan pengumpulan data oleh pihak Kolej .

2018
K-Online - http://www.kvgenovate.com/konline

K-Online dibangunankan bagi memudahkan pemantauan PdP Pensyarah dan pelajar dalam talian.

2020
MyFleksi - http://www.kvgenovate.com/myfleksi

MyFeksi dibangunankan bagi memudahkan pihak pengurus kolej untuk memantau waktu fleksi pensyarah .

2020
MyImbas - http://www.kvgenovate.com/myimbas

Myimbas dibangunankan bagi memudahkan merekod Suhu Pensyarah.

2020
MyJumaat - http://www.kvgenovate.com/myjumaat

MyJumaat dibangunankan bagi memudah merekod suhu semasa kehadiran Solat Jumaat .

2020
MyKewpa - http://www.kvgenovate.com/mykewpa

MyKewpa dibangunankan bagi melaporkan kerosakan Aset Alih Kerajaan .

Sistem telah dinaik taraf untuk version 2.1 pada tahun 2021

2020
2021
MyLokasi - http://www.kvgenovate.com/mylokasi

Mylokasi dibangunankan bagi memantau kedudukan Kakitangan Kolej Vokasional Gerik .

2020
MyPortfolio - http://www.kvgenovate.com/myportfolio

Myportfolio dibangunankan bagi menyimpan rekod Myportfolio Kakitangan. Sistem ini kini telah dipindahkan kepada Sistem HRMIS .

2018
MySurat - http://www.kvgenovate.com/mysurat

MySurat dibangunankan bagi pemohonan untuk hadir ke Kolej semasa PKP.

2020
Pentadbir - http://www.kvgenovate.com/pentadbir

Pentadbir dibangunankan bagi untuk merekod aktiviti pentadbir dan kakitangan AKP.

2018
SPR - http://www.kvgenovate.com/spr

SPR dibangunkan bagi untuk mengurus proses pengundian pelajar untuk piliharan MPP

2018
Tawaran - http://www.kvgenovate.com/tawaran

Tawaran dibangun untuk menguruskan surat tawaran pelajar DVM

2018
EKehadiran - http://www.kvgenovate.com/ekehadiran

Ekehadiran dibangunan untuk merekod kehadiran Pensyarah dan Kakitangan

2020
Mydata - http://www.kvgenovate.com/mydata

Mydata dibangunkan untuk menyimpan data maklumat sekolah dalam talian

2020
ESekolah - http://www.kvgenovate.com/esekolah

ESekolah dibangunkan untuk pengurusan surat melibatkan sekolah dengan ibubapa dan pelajar

2020
MyPKP- http://www.kvgenovate.com/pkp

MyPKP dibangunkan untuk pengurusan Surat Pegerakan Pensyarah/AKP Melebihi 10 KM

2021
EKaunseling- http://www.kvgenovate.com/ekaunseling

EKauseling adalah sistem dibangunkan untuk memberi khidmat kaunseling secara dalam talian. Perkhidmatan 2 hala ini memboleh pelajar dan kauselor berinteraksi dalam talian

2021
MyLantik- http://www.kvgenovate.com/mylantik

Sistem yang merekod senarai tugas pensyarah pada tahun semasa.

2021
ESekolah- http://www.kvgenovate.com/esekolah

Esekolah adalah sistem pelajar dalam talian. Perkhidmatan ini memboleh pelajar mencetak surat rasmi sekolah.

2021
E-RPH- http://www.kvgenovate.com/erph

Erph adalah sistem rancangan pengajaran dalam talian. Perkhidmatan ini memboleh pensyarah untuk merekod rancangan pengajaran dan membolehkan pihak pengurusan kolej untuk menyemak aktiviti pdp pensyarah secara dalam talian.

2021
MyScan- http://www.kvgenovate.com/myscan

Myscan sistem yang mengakses keberadaan pelajar di Kolej Kediaman, Keluar Masuka Kolej dan Semasa PdP dengan kad Matrik Pelajar. (Dalam Proses Ujilari)

2022

Sistem ini dibangunakan oleh Unit Teknologi Maklumat dibawah KVGenovate (Pusat Penyelidikan Pembangunan Teknologi & Inovasi Kolej Vokasional Gerik)

Hakcipta © 2015 - 2021 Kolej Vokasional Gerik. Hakcipta Terpelihara